• Inici
 • Mapa web
 • Contacte
 • Català
 • Español
 • English
 • Français
El Consorci :: Funcions

Funcions

La principal finalitat del Consorci és la millora, la promoció i el foment del turisme i el comerç al territori anomenat Alt Berguedà. Aquesta finalitat es concreta en les següents funcions:

 1. Promoure activitats destinades a incrementar la demanda turística i comercial
 2. Gestionar, promoure i realitzar totes aquelles activitats que puguin beneficiar l’increment de la qualitat i la quantitat de l’oferta turística i comercial de l’Alt Berguedà
 3. Promoure la presència activa de l’Alt Berguedà com a destinació als mercats turístics, procurant la coordinació dels sectors interessats en el turisme i el comerç
 4. Afavorir, possibilitar i ajudar l’adequació de les estructures i dels serveis a l’oferta turística, donant suport a la iniciativa privada del sector
 5. Afavorir i promoure la celebració de convencions, reunions i activitats anàlogues, al territori o a fora.
 6. Potenciar el sector turístic en aquells aspectes relacionats amb l’allotjament, la restauració, les activitats i serveis complementaris, els recursos i atractius de l’Alt Berguedà i l’oferta turística de qualitat de tots ells.
 7. Estudiar, analitzar i diagnosticar els problemes turístics i comercials de l’Alt Berguedà i adoptar o proposar les mesures més adients per a resoldre’ls.
 8. Elaborar i difondre el material de divulgació, publicitat i d’imatge necessari a fi de donar a conèixer els recursos de l’Alt Berguedà i fomentar la captació de visitants.
 9. Col•laborar amb altres entitats públiques i privades en la promoció de l’Alt Berguedà en benefici de l’atracció de visitants i la millora de l’oferta turística.
 10. Promoure i participar, en el seu cas, en concerts i convenis amb altres organismes per a la realització d’accions de promoció turística i comercial del territori.
 11. Contribuir a la defensa dels recursos naturals i dels valors socio-culturals del territori, avançant cap a un model del turisme sostenible.
 12. Estudiar i analitzar la situació del turisme a l’Alt Berguedà, oferint la informació obtinguda al sector.
 13. Coordinar, dinamitzar i ajudar a tots els sectors interessats en el foment del turisme i el comerç.
 14. Gestionar equipaments i instal•lacions d’interès turístic o comercial per al territori.
 15. Qualsevol altra activitat relacionada o connexa amb les anteriors.

El Consorci de Turisme de l’Alt Berguedà centra el desenvolupament d’aquest territori a partir del foment de tres productes: senderisme, turisme cultural i gastronomia.